Högskolan i Gävle


KURSPLAN
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Department of Humanities and Social Sciences
HIG logga


Meeting of Cultures in Europe, 15 hp
Meeting of Cultures in Europe, 15 credits
Fastställd av institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap
den 2007-06-12

Gäller fr.o.m. 2007-08-27
Kursnamn Meeting of Cultures in Europe
Meeting of Cultures in Europe
Fördjupning
Nivå A
Utbildningsnivå Grundnivå
Kurskod HRK05A
Högskolepoäng 15 hp
Ämnesgrupp
Ämne RELIGIONSVETENSKAP/TEOLOGI
UtbildningsområdeHumanistiska området
Mål
Efter fullgjord kurs ska studenten
- ha förståelse för och kunskap om olika sociala och kulturella situationer där kulturer och religioner möts
- kunna jämföra mångkulturella och mångreligiösa situationer i olika länder
- kunna analysera och tolka olika kulturmötessituationer och kunna peka på möjligheter och problem som dessa situationer erbjuder
Kursens innehåll
Moment 0010, Kulturmöten, 7,5 hp
I detta kursmoment introduceras begrepp som kultur, etnicitet, religion, ras, klass, genus, nationalitet och pluralism. Olika situationer där kulturmöten förekommer diskuteras, såsom familjen, skolan, sjukhuset, domstolen.

Moment 0020, Religionsmöten, 7,5 hp
I detta moment diskuteras frågan om vad den allt starkare närvaron, i både Spanien och Sverige, av islam, innebär. Även andra religioners och religiösa gruppers olika situationer i de båda länderna diskuteras.
Vidare behandlas den förändrade situationen för kristendomen med fler katoliker i Sverige och fler protestanter i Spanien.
Influenserna av folkreligiositet från t ex Afrika och Latinamerika; synkretism och New Age i respektive land diskuteras.
För båda momenten gäller att vi uppmärksammar såväl möjliga orsaker till konflikt som olika möjligheter till ömsesidigt berikande.
Moment
0010 Kulturmöten, 7,5 hp
0020 Religionsmöten, 7,5 hp

0010 Meeting of Cultures, 7.5 credits
0020 Meeting of Religions, 7.5 credits
Undervisning
Lektioner/föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, tematiskt arbete och litteraturseminarier.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
Examination
Genom redovisning av skriftliga och muntliga uppgifter som genomförts individuellt och/eller i grupp.
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Övriga föreskrifter
Kurslitteratur på spanska läses enbart av studenter i Spanien.
Kurslitteratur

Ahmadi, Nader (red) (1998). Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber (220s)
Eriksen, Thomas Hylland, (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa (208s)
Helander, Lena & Johansson, Anders (1995). Möte med religioner. Stockholm: Liber (132s)
Myrgård, Stefan (2000) Etikdidaktik. (manus)(50s)
Reardon, Betty A. (1992) Tolerance: The Threshold of Peace. UNESCO
Svanberg, Ingvar, Westerlund, David (1999). Blågul Islam. Nora: Nya Doxa (299s)
Internetupplagan av tidskriften Diskus, vol.5, 1999: http://www.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/diskus/
Baumann, Martin. Multiculturalism and the Ambiguity of Recognizing Religion
Cush, Denise. Potential Pioneers of Pluralism: The Contribution of Religious Education to Intercultural Education in Multicultural Societies.
Helve, Helena. Multiculturalism and Values of Young People.
Aranguren-Saez. De la tolerancia a la Interculturalidad. Anaya. 1998
Blanco, C. La Integración de los inmigrantes en Bilbao. 1990
CARITAS. “Interculturalidad”. Revista de estudios sociales y de sociologia aplicada. Oct-Dic 1994 (amplia bibliografia)
Colectivo Amani. Educación Intercultural. Análisis y Resolución de Conflictos. Popular 1992.
Congreso de Teologia. 1997. Inmigración y Cristianismo. Evangelio y Liberación.
Gesto por la Paz. Educarnos en la Tolerancia. Carpeta.
Juliano, MD. 1993. Educación Intercultural. Escolarización y minorias étnicas.
Kung, H. Proyecto de una Etica Total. Trotta
Nielsen. 1992. Muslims in Western Europe. Edinburgh Univ.Press.
Reardon, Betty A Tolerancia: Umbral de la paz. Santillana/Ediciones UNESCO.
San Pedro (edit.) 1994. Extranjeros en el Paraiso.
Union Europea. Comité de Regiones. Educación Intercultural en la Union Europea.
Universidad de Granada. Colección de Estudios Interculturales. - vol.2: La Educación Intercultural a Prueba. - vol.4: Educación, integración o exclusión de la diversidad cultural?
Referenslitteratur

Batelaan, Pieter & Coomans, Fons (red) (1995) The International Basis for Intercultural Education Including Anti-Racist and Human Rights Education. International Association for Intercultural Education (IAIE), UNESCO, Council of Europe.(31s) http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Otherpub/otherhome.htm
Hallak, Jacques Globalization, human rights and education. International Institute for Educational Planning 1999. 26 p. http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Otherpub/otherhome.htm (Globalización, derechos humanos y educación)
Küng, Hans (1998). A Global Ethic for Global Politics and Economics Oxford Univ Press (366s)
Kymlicka, Will (1998). Mångkulturellt medborgarskap. Nora: Nya Doxa (192s)
Spickard, James (1999). Human Rights, Religious Conflict and Globalization. Ultimate Values in a New World Order. MOST, Journal of Multicultural Societies, vol.1, nr.1 (17s) http://www.unesco.org/most/vl1n1spi.htm
Vargaftig, Marion (1997). Cultural rights, the media and minorities. Strasbourg: Council of Europe Publishing / Editions du Conseil de l'Europe (88s)
Miljömärkning
Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling

 

Högskolan i Gävle
SE-801 76
Telefon +46 26 64 85 00
Fax +46 26 64 86 86
© Högskolan i Gävle 2008